1
Διαστάσεις 50 × 70 cm
Θέμα

Ελληνικό τοπίο

Ζωγράφος

Δήμας